Explorar 3.jpeg
estic contenta i agraïda D'HABER POGUT EXPERIMENTAR A PARTIR DEL MOVIMENT I L'EXPRESSIÓ DEL COS LA "PERFORMANCE" I "L'ACTION PAINTING".DESCOBRIR EN MI MATEIXA ALTRES FACTORS INESPERATS COM LA CAPACITAT DE RIURE'S D'UNA MATEIXA I APROPAR-ME A LA PALLASSA QUE PORTO DINS.